Školení pro firmy

Školím vývoj single page aplikací (SPA) od A do Z v Reactu a ekosystému kolem něj.

Školení pro firmy zaměřuji na potřeby daného týmu, které se mění dle řady okolností.
Jeké děláte projekty? V jakém rozsahu? Jaké technologie, nástroje a postupy jsou vám blízká?
To jsou otázky z řady dalších, které jsi zodpovíme před samotným školením, abych mohl obsah přizpůsobit na míru vašemu týmu.

Nabízím tyto školení pro firmy

Základy vývoje single page aplikací v ReactJS
Toto školení je zaměřené na práci s knihovnou React, Global State Managementem a oblíbenou UI knihovnou Material UI.

Během prezentace si představíme knihovny, které budeme používat pro náš stack (React, TypeScript, Redux/MobX/MobX-State-Tree, React Router, MUI)

Na předem založeném projektu (instrukce dostanete v dostatečném předstihu před školením) provedeme konfigurace stacku a toolingu.

Společně si vytvoříme funkční aplikaci, nad kterou následně dostanete sami prostor pro vlastní rozšíření.
Během tohoto času budu od vývojářů sbírat podněty, které pak v závěrečné fázi rozebereme během diskuze.


Pokročilý vývoje single page aplikací v ReactJS
Toto školení navazuje na školení "Základy vývoje single page aplikací v ReactJS" a rozšiřuje ho o pokročilá témata, mezi která patří testování single page aplikací pomocí unit testů, případně snapshot testů, end-to-end testování, práce s formuláři, možnosti lokalizace a autentizace.

Během prezentace si představíme knihovny, které budeme používat (Jest, Enzyme, Cypress...)

Na předem založeném a vytvořeném projektu (instrukce i samotný projekt dostanete v dostatečném předstihu před školením) provedeme refactoring a rozšíření tak, abychom mohli pokrýt nové oblasti.

Společně tedy rozšíříme funkční aplikaci, nad kterou následně dostanete sami prostor pro zpracování obdobného zadání.
Během tohoto času budu od vývojářů sbírat podněty, které pak v závěrečné fázi rozebereme během diskuze.

Před samotným školením obdržíte instrukce pro nutnou instalaci a konfiguraci vašehho stroje, abychom se během školení nezdržovali.

Cena školení pro firmy je 21 000 Kč za školící den (8 hodin školení).

Kontaktujte mě.


Máte zájem o konzultaci nebo školení?
Neváhejte mě kontaktovat. Společně najdeme ideální způsob spolupráce.

facebook.com/krizpavel.dev
+420 739 157 068